Óvodai beiratkozással kapcsolatos információk

Óvodai beiratkozással kapcsolatos információk

A járványhelyzetre való tekintettel a Kerepesi Napközi-otthonos Óvoda 2021-2022. nevelési évre tervezett beiratkozása elektronikus, ill. indokolt esetben (előzetes időpont egyeztetés után) kerül megszervezésre.

  •           Az elektronikus beiratkozáshoz az óvoda honlapjáról letölthető   nyomtatványt kell kitöltve beküldeni az óvoda e-mail címére: valamint (www.kerepesiovi.hu) „Adatlap beiratkozáshoz" ovoda@kerepes.hu, 
  •           a gyermek és egyik szülő lakcímkártyája, ill. ennek hiányában a településre költözők esetében az ingatlanvásárlásról szóló adásvételi szerződés
  •          a  (amennyiben az rendelkezésre áll) gyermek személyi igazolványa
  •          a gyermek TAJ kártája
  •          adókártyája
  •          születési anyakönyvi kivonata
  •          RGYK ill. hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetről szóló határozat         esetlegesen már rendelkezésre álló szakértői vélemény
  •          tartós beteg igazolás
  •          gasztoenterologiai vélemény ételallergiáról

szkennelt, vagy lefotózott formában címre 2021. április 30-ig az ovoda@kerepes.hu

Kérnénk, hogy az e-mailben jelöljék meg, hogy mely tagóvodánkba szeretnék beíratni a gyermeküket, illetve a német nemzetiségi kétnyelvű óvodai nevelés igényüket (Csicsergő Tagóvodában) az intézmény honlapjáról ugyancsak letölthető nemzetiségi nyilatkozat kitöltésével és beküldésével tehetik meg.

A nem német nemzetiségi óvodai nevelésre jelentkező gyermekek játékos angol kezdeményezéseken ismerkedhetnek meg az angol nyelvvel (a két idegen nyelv közül csak egy választható).

Aki szeretné személyesen az óvodába beíratni a gyermekét, kérjük, hogy a 06205598927 telefonszámon egyeztessen időpontot 2021. 04.20-ig az óvodavezetőnél  . A fenti telefonszám munkanapokon 8-14 óráig hívható időpont egyeztetés céljából.

(Az óvodába beíratható az a gyermek, aki 2021. augusztus 31-ig (ill.: 2021. december 31-ig) betölti a 3. életévét. Azok a szülők, akiknek gyermeke a fenti időpont után tölti be a 3. életévét, óvodai felvételi szándékukat jelezhetik az intézményben és az óvodai felvételükről a 2021-2022. nevelési évben a jogszabályban megfogalmazott, a folyamatos felvételre vonatkozó előírásoknak megfelelően dönt az óvoda vezetője.

2021. szeptember 1-től az a gyermek, aki 3. életévét betöltötte 2021. 08.31-ig, napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. Az Oktatási Hivatal a szülő kérelmére a gyermek negyedik életévének betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól abban az esetben, ha azt a szülő tárgyév május 25. napjáig kérelmezi.

Az a szülő, aki 3. életévet betöltött gyermekét nem íratja be az óvodába és a felmentés iránti kérelmét nem nyújtja be határidőig, az szabálysértést követ el és a szabálysértésről, a szabálysértési eljárásról és szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 247. § a) pontja alapján és szabálysértési bírsággal sújtható.

A Kerepesi Napközi-otthonos Óvoda integráltan nevelő intézmény. Felvételi körzete: Kerepes Város település.)