Óvodai beiratkozás 2023-2024.

TISZTELT SZÜLŐK!


A Kerepesi Napközi-otthonos Óvodában a 2023-2024. nevelési évre az óvodai beiratkozás ideje:

2023. április 24-én (hétfő) 8-17 óráig

Meseliget Tagóvodában (2145 Kerepes, József Attila utca 71-75.)

2023. április 25-én (kedd) 8-17 óráig

Szivárvány Óvodában (2144 Kerepes, Szabadság út 260.)

2023. április 26-án (szerda) 8-17 óráig

Csicsergő Tagóvodában (2145 Kerepes, Wéber Ede utca 17.)

 

pótbeiratkozás: 2023. május 05. 8 - 17óráig a Csicsergő Tagóvodában.

 

Az óvodába beíratható az a gyermek, aki 2023. augusztus 31-ig (ill.: 2022. december 31-ig) betölti a 3. életévét. Azok a szülők, akiknek gyermeke a fenti időpont után tölti be a 3. életévét, óvodai felvételi szándékukat jelezhetik az intézményben és az óvodai felvételükről a 2023-2024. nevelési évben a jogszabályban megfogalmazott, a folyamatos felvételre vonatkozó előírásoknak megfelelően dönt az óvoda vezetője.

2023. szeptember 1-től az a gyermek, aki 3. életévét betöltötte 2023. 08.31-ig, napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. Az Oktatási Hivatal a szülő kérelmére a gyermek negyedik életévének betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól abban az esetben, ha azt a szülő tárgyév május 25. napjáig kérelmezi.

Az a szülő, aki 3. életévet betöltött gyermekét nem íratja be az óvodába és a felmentés iránti kérelmét nem nyújtja be határidőig, az szabálysértést követ el és a szabálysértésről, a szabálysértési eljárásról és szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 247. § a) pontja alapján és szabálysértési bírsággal sújtható.

A Kerepesi Napközi-otthonos Óvoda integráltan nevelő és német-magyar kétnyelvű nemzetiségi nevelést is folytató intézmény. Felvételi körzete: Kerepes város település.

Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, legkésőbb 2023. június 02-ig.

A döntéssel szemben fellebbezni a kézhezvételtől számított 15 napon belül az Oktatási Hivatalnál lehet.

A beiratkozáshoz be kell mutatni:

  • A gyermek születési anyakönyvi kivonatát
  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót
  • szülő (gondviselő) személyi azonosító okmányát
  • a gyermek oltási könyvét a szülő (gondviselő) és a gyermek lakóhelyét vagy tartózkodási helyét igazoló lakcímkártyáját.

Kelt.: Kerepes, 2023. 02. 24.

Tajti Krisztina

óvodavezető sk.