Óvodai beiratkozás 2021.

 

          

TISZTELT SZÜLŐK!

 

A Kerepesi Napközi-otthonos Óvodában a 2021-2022. nevelési évre az óvodai beiratkozás (személyes vagy online) ideje:

2021. április 27-én (kedden) 8-17 óráig

Csicsergő Tagóvodában (2145 Kerepes, Wéber Ede utca 17.)

 

2021. április 28-án (szerdán) 8-17 óráig

Szivárvány Óvodában (2144 Kerepes, Szabadság út 260.)

 

2021. április 29-én (csütörtökön) 8-17 óráig

Meseliget Tagóvodában (2145. Kerepes, József Attila u. 71-75.)

 

pótbeiratkozás: 2021. május 06. 8-17óráig a Csicsergő Tagóvodában.

 

 

Az óvodába beíratható az a gyermek, aki 2021. augusztus 31-ig (ill.: 2021. december 31-ig) betölti a 3. életévét. Azok a szülők, akiknek gyermeke a fenti időpont után tölti be a 3. életévét, óvodai felvételi szándékukat jelezhetik az intézményben és az óvodai felvételükről a 2021-2022. nevelési évben a jogszabályban megfogalmazott, a folyamatos felvételre vonatkozó előírásoknak megfelelően dönt az óvoda vezetője.

 

2021. szeptember 1-től az a gyermek, aki 3. életévét betöltötte 2021. 08.31-ig, napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. Az Oktatási Hivatal a szülő kérelmére a gyermek negyedik életévének betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól abban az esetben, ha azt a szülő tárgyév május 25. napjáig kérelmezi.

Az a szülő, aki 3. életévet betöltött gyermekét nem íratja be az óvodába és a felmentés iránti kérelmét nem nyújtja be határidőig, az szabálysértést követ el és a szabálysértésről, a szabálysértési eljárásról és szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 247. § a) pontja alapján és szabálysértési bírsággal sújtható.

 

A Kerepesi Napközi-otthonos Óvoda integráltan nevelő intézmény. Felvételi körzete: Kerepes város település.

 

Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, legkésőbb 2021. június 04-ig.

A döntéssel szemben fellebbezni a kézhezvételtől számított 15 napon belül az Oktatási Hivatalnál lehet.

 

A beiratkozáshoz be kell mutatni:

  • A gyermek születési anyakönyvi kivonatát
  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót
  • szülő (gondviselő) személyi azonosító okmányát
  • a gyermek oltási könyvét
  • a szülő (gondviselő) és a gyermek lakóhelyét vagy tartózkodási helyét igazoló lakcímkártyáját.


Kelt.: Kerepes, 2021. március 05.

Tajti Krisztina 

óvodavezető