Tájékoztatás az óvodai rendkívüli szünet megszüntetéséről

ikt.sz.: 50-2374/2021.

Tajti Krisztina óvodavezető

Kerepesi Napközi-otthonos Óvoda

2144 Kerepes, Szabadság út 260.

 

Tárgy: tájékoztatás az óvodai rendkívüli szünet megszüntetéséről

Tisztelt Szülők!

 

A Kerepesi Napközi-otthonos Óvoda vezetőjeként a 2021. március 27-én a Magyar Közlönyben megjelentek alapján a következőkről tájékoztatom Önöket:

A Kormány 145/2021. (III. 27.) Korm. rendelete a köznevelési intézményekben és a szakképző intézményekben rendes oktatásra történő visszatérésről és óvodákban elrendelt rendkívüli szünet megszüntetésről

A   Kormány   az   Alaptörvény   53.   cikk   (2)   bekezdésében   meghatározott   eredeti   jogalkotói   hatáskörében,   figyelemmel   a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá  kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról  szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  51/A.  §-ára,  az  Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

  • 1. § (1) A köznevelési intézmények – az óvoda kivételével – és a szakképző intézmények rendes munkarendben működnek.
  •         (2) Az óvodákban a 2021. március 8-ával elrendelt rendkívüli szünet megszüntetésre kerül.
  •         (3)   A   köznevelési   és   szakképző   intézmények   működése   kapcsán   a   kormányzati   intézkedések   végrehajtásáról   a köznevelésért, illetve a szakképzésért felelős miniszter határozatban rendelkezik.
  • 2.  §         Ez a rendelet 2021. április 19-én lép hatályba.
  • 3. §    Hatályát  veszti  a  védelmi  intézkedések  ideiglenes  szigorításáról  szóló  104/2021.  (III.  5.)  Korm.  rendelet  11.  §  (1)–(4) bekezdése.

A 145/2021. (III.27.) Kormány rendelet értelmében az óvoda nyitása 2021. április 19. (hétfő) 06:00.

Tisztelettel kérnék minden kedves Szülőt, hogy a már megszokott telefonszámokon a tagintézményekben rendeljék meg gyermeküknek az étkezést erre a napra, ellenkező esetben azt nem áll módunkban biztosítani!

 

Tisztelettel:

Tajti Krisztina óvodavezető sk.

 

Kelt.: Kerepes, 2021. 03. 29.