Tájékoztatás az óvodai beiratkozásról

Tisztelt Intézményvezető Asszony / Intézményvezető Úr!

Az emberi erőforrások minisztere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel – a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 7/2020. (III. 25) EMMI határozatában (a továbbiakban: EMMI határozat) a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg, melyre jelen levelükben részletesen kitérünk. Kérjük, hogy ezeket figyelmesen olvassák el és ennek megfelelően járjanak el, illetve ez alapján tájékoztassák az érdeklődő szülőket, törvényes képviselőket (a továbbiakban együtt: szülő) is.

1. A kötelező felvételi körzettel nem rendelkező óvodák felvételi eljárása A kötelező felvételi körzettel nem rendelkező óvodák 2020. április 17-éig fogadják a szülők beiratkozásra vonatkozó szándéknyilatkozatait – melyben a szülőknek meg kell jelölniük a gyermek kötelező felvételt biztosító óvodájának adatait is. A szándéknyilatkozatokat elektronikus úton, telefonon vagy különösen indokolt esetben személyesen tehetik meg a szülők a kiválasztott óvoda felé.

A kötelező felvételi körzettel nem rendelkező óvodák az óvodai beiratkozásokat április 2. és április 20. között tartja meg a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra különös figyelemmel. A szülők által megadott szándéknyilatkozatok alapján elkészítik a beiratkozás időpontjára vonatkozó beosztást, melyről az érintett szülőket haladéktalanul értesítik. A kötelező felvételi körzettel nem rendelkező óvoda vezetője a gyermek óvodába történő felvételéről 2020. április 20-ig dönt, és erről írásban értesíti a szülőket, valamint az érintett gyermek kötelező felvételi lehetőségét biztosító óvoda vezetőjét.

A gyermek felvételét követően a gyermeket be kell jelenteni a KIR személyi nyilvántartásába. A nyilvántartásba történő bejelentés szabályait jelen levél 3. pontja tartalmazza.

2. A kötelező felvételi körzettel rendelkező óvodák felvételi eljárása A kötelező felvételt biztosító óvoda – szükség szerint a település többi kötelező felvételt biztosító óvodájával és fenntartójával egyeztetett módon – a fenntartójától kapott lista alapján 2020. április 21-ig felveszi a felvételi körzetébe tartozó valamennyi olyan gyermeket, akik vonatkozásában nem érkezett hozzá jelzés arról, hogy másik óvoda felvette volna őket. Ezekben az esetekben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül majd sor.

A gyermek felvételét követően a felvételről írásban értesíteni kell az érintett szülőt, valamint a gyermeket be kell jelenteni a KIR személyi nyilvántartásába. A nyilvántartásba történő bejelentés szabályait jelen levél 3. pontja tartalmazza.

Abban az esetben, ha a kötelező felvételt biztosító óvoda a felvételi kötelezettségének teljesítését követően a szabad férőhelyei alapján további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, úgy a hozzá beérkezett, nem a felvételi körzetben élő gyermekek felvételére vonatkozó szülői szándéknyilatkozatok alapján folyamatosan, a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra különös figyelemmel beiratkozási beosztást készít és erről az érintett szülőket haladéktalanul értesíti. A kötelező felvételi körzettel rendelkező óvoda a felvételi körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan legkésőbb 2020. április 30-áig döntést hoz, melyről írásban értesíti az éritett szülőt, valamint a gyermek kötelező felvételét ellátó óvoda vezetőjét és az érintett gyermeket bejelenti a KIR személyi nyilvántartásába. 

3. A KIR személyi nyilvántartásba történő bejelentés közös szabályai Az EMMI határozat alapján minden gyermeket, akit az óvodába felvettek, a felvételről szóló döntés kiküldésével párhuzamosan a KIR személyi nyilvántartásba is be kell jelenteni. Ehhez a https://www.kir.hu/kir2szny oldalon szükséges a szokásos felhasználónévvel és jelszóval bejelentkezni.  Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény 9/A. §-a alapján az óvodaköteles korba lépő gyermekek számára az Oktatási Hivatal oktatási azonosító számot osztott ki. A kötelező felvételi körzettel rendelkező óvodák a fenntartóiktól megkapták azon gyermekek listáját, akik a felvételi körzetükbe tartozna és óvodaköteles korba lépnek. A lista tartalmazza az érintett gyermekek oktatási azonosítóját is. A gyermekek bejelentése a KIR személyi nyilvántartásba két módon lehetséges.  Abban az esetben, ha ismert a gyermek oktatási azonosítója, úgy a rendszer Tanulók, gyermekek menüpontjának Új tanulói / óvodai jogviszony létesítése oktatási azonosító alapján pontjából kezdhető meg a gyermek bejelentése, ahol az oktatási azonosító szám megadását követően a gyermek jogviszonyára, igénybevett szolgáltatására vonatkozó adatok megadásával küldhető be a jogviszonybejelentő kérelem.  Abban az esetben, ha a gyermek oktatási azonosítója nem ismert, úgy a rendszer Tanulók, gyermekek menüpontjának Oktatási azonosító szám igénylése tanuló / gyermek számára pontjából kezdhető meg a gyermek bejelentése. Fontos, hogy ebben az esetben a gyermek okmányaiban szereplő adatok alapján pontosan rögzítsék a személyazonosító adatokat, különös figyelemmel a névtagolásokra. A rendszer ebben az esetben a már korábban kiosztott oktatási azonosítót adja a gyermeknek.

A gyermekek bejelentésekor az óvodai jogviszony kezdődátumaként az óvodai felvételről szóló döntés dátumát szükséges rögzíteni, míg a gyermek által igénybevett szolgáltatás kezdődátumaként azt a dátumot, amikor ténylegesen elkezdi az óvodai nevelést igénybe venni. (Pl.: jogviszony kezdete – 2020. április 15., a szolgáltatás igénybevételének kezdete – 2020. szeptember 1.)

Abban az esetben, ha a nyilvántartásba bejelentettek egy olyan gyermeket, akinél kötelező felvételt biztosítanak, azonban 2020. április 30-áig egy másik, a gyermek felvételi körzetén kívül működő, de egyébként körzetes feladatokat ellátó óvoda jelzése alapján ki kell jelenteniük, úgy őt a jogviszony bejelentésének napjával, „hibás rögzítés” megszűnési jogcímen jelentsék ki, hogy a másik óvoda be tudja őt jelenteni a nyilvántartásba.

Kérjük, hogy a bejelentések során fokozottan figyeljék a rendszer Kérelmek menüpont Hibás kérelmek pontját és amennyiben valamely bejelentés hibára futott, úgy a hibaüzenet alapján javítsák és küldjék be ismételten a kérelmet.

Amennyiben a rendszer használatával kapcsolatban kérdése merül fel, kérem, hogy használja a rendszer nyitólapjának Súgó menüpontjából elérhető és letölthető Felhasználói útmutatót (https://www.kir.hu/kir2szny/Content/Sugo.pdf). Abban az esetben, ha kérdésre a Felhasználói útmutatóban nem talál választ, úgy hívja ügyfélszolgálatunkat hétfőtől csütörtökig 8:00-16:30 óra között, pénteken 8:00-14:00 óra között a 96/510-000 telefonszámon vagy írjon a kirszny@oh.gov.hu e-mail címre.

Tájékoztatjuk, hogy a felvétellel kapcsolatos tudnivalókról az Oktatási Hivatal a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1c) bekezdése alapján értesítést küld az érintett gyermekek lakcímére is postai úton. A postai értesítések a kézbesítési időtől függően várhatóan 2020. április 6-10. között fognak megérkezni.

Együttműködését köszönjük!

Budapest, 2020. március 27.

Tisztelettel:

dr. Gloviczki Zoltán s. k. elnök