Beiratkozás

TISZTELT SZÜLŐK!


A Kerepesi Napközi-otthonos Óvodában a 2019/2020. nevelési évre az óvodai

BEIRATKOZÁS:

2019. április 23-án 8-17 óráig

Szivárvány Óvodában (2144 Kerepes, Szabadság út 260.)

2019. április 24-én 8-17 óráig

Csicsergő Tagóvodában (2145 Kerepes, Wéber Ede utca 17.)

2019. április 25-én 8-17 óráig

Meseliget Tagóvodában (2145 Kerepes, József Attila út 71-75.)

pótbeiratkozás: 2019. május 08-án 8-17óráig a Csicsergő Tagóvodában.

Óvodalátogatás, nyílt hét a szülők részére: 2019. április 23-26-ig 10:00 – 11:30 óráig.

 

Az óvodába beíratható az a gyermek, aki 2019. augusztus 31-ig (ill.: december 31-ig) betölti a 3. életévét. Azok a szülők, akiknek gyermeke a fenti időpont után tölti be a 3. életévét, óvodai felvételi szándékukat jelezhetik az intézményben és az óvodai felvételükről a 2019/2020. nevelési évben a jogszabályban megfogalmazott, a folyamatos felvételre vonatkozó előírásoknak megfelelően dönt az óvoda vezetője.

 

2019. szeptember 01-től az a gyermek, aki 3. életévét betöltötte 2019. 08.31-ig, napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól.

Az a szülő, aki 3. életévet betöltött gyermekét nem íratja be az óvodába, az szabálysértést követ el és a szabálysértésről, a szabálysértési eljárásról és szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 247. § a) pontja alapján és szabálysértési birsággal sújtható.

 

A Kerepesi Napközi-otthonos Óvoda integráltan nevelő intézmény, felvételi körzete: Kerepes Város település.

Német nemzetiségi nevelést folytató intézmény: Csicsergő Tagóvoda három csoportja.

 

Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt legkésőbb 2019. június 06-ig.

A döntéssel szemben fellebbezni a kézhezvételtől számított 15 napon belül Kerepes Város Önkormányzat Jegyzőjéhez lehet.

 

A beiratkozáshoz be kell mutatni:

  • A gyermek születési anyakönyvi kivonatát
  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt
  • szülő személyi azonosító okmányát és a lakcímet igazoló hatósági igazolványát
  • a gyermek oltási könyvét

 

Kelt.: Kerepes, 2019. március 01.


Kerepes Város Önkormányzat mb.

Tajti Krisztina óvodavezető