Beiratkozás

TISZTELT SZÜLŐK!
 
A Kerepesi Napközi-otthonos Óvodában a 2020-2021. nevelési évre az óvodai beiratkozás ideje: 2020. április 27-én (hétfőn) 8-17 óráig Meseliget Tagóvodában (2145 Kerepes, József Attila utca 71-75.)
 
2020. április 28-án (kedden) 8-17 óráig Szivárvány Óvodában (2144 Kerepes, Szabadság út 260.)
 
2020. április 29-én (szerdán) 8-17 óráig Csicsergő Tagóvodában (2145 Kerepes, Wéber Ede utca 17.)
 
pótbeiratkozás: 2020. május 06. 8-17óráig a Csicsergő Tagóvodában. 
 
Óvodalátogatás, nyílt napok a szülők részére:  2020. április 27 - április 29-ig 10:00 – 11:30 óráig. 
 
Az óvodába beíratható az a gyermek, aki 2020. augusztus 31-ig (ill.: 2020. december 31-ig) betölti a 3. életévét. Azok a szülők, akiknek gyermeke a fenti időpont után tölti be a 3. életévét, óvodai felvételi szándékukat jelezhetik az intézményben és az óvodai felvételükről a 2020-2021. nevelési évben a jogszabályban megfogalmazott, a folyamatos felvételre vonatkozó előírásoknak megfelelően dönt az óvoda vezetője.
 
2020. szeptember 1-től az a gyermek, aki 3. életévét betöltötte 2020. 08.31-ig, napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. Az Oktatási Hivatal a szülő kérelmére a gyermek negyedik életévének betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól abban az esetben, ha azt a szülő tárgyév május 25. napjáig kérelmezi.  Az a szülő, aki 3. életévet betöltött gyermekét nem íratja be az óvodába és a felmentés iránti kérelmét nem nyújtja be határidőig, az szabálysértést követ el és a  szabálysértésről, a szabálysértési eljárásról és szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 247. § a) pontja alapján és szabálysértési bírsággal sújtható.
 
A Kerepesi Napközi-otthonos Óvoda integráltan nevelő intézmény. Felvételi körzete: Kerepes Város település.
 
Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, legkésőbb 2020. június 05-ig. A döntéssel szemben fellebbezni a kézhezvételtől számított 15 napon belül az Oktatási Hivatalnál lehet.
 
A beiratkozáshoz be kell mutatni:  A gyermek születési anyakönyvi kivonatát  a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót  szülő (gondviselő) személyi azonosító okmányát  a gyermek oltási könyvét   a szülő (gondviselő) és a gyermek lakóhelyét vagy tartózkodási helyét igazoló lakcímkártyáját.
 
Kelt.: Kerepes, 2020. január 31. 
 
Kerepes Város Önkormányzat mb.       Tajti Krisztina óvodavezető