Beiratkozás 2024-2025

TISZTELT SZÜLŐK!

A Kerepesi Napközi-otthonos Óvodában a 2024-2025. nevelési évre az óvodai beiratkozás ideje:
2024. április 22-én (hétfő) 8-17 óráig
Meseliget Tagóvodában (2145 Kerepes, József Attila utca 71-75.)
2024. április 23-án (kedd) 8-17 óráig
Szivárvány Óvodában (2144 Kerepes, Szabadság út 260.)
2024. április 24-én (szerda) 8-17 óráig
Csicsergő Tagóvodában (2145 Kerepes, Wéber Ede utca 17.)
Nyílt napok: 2024.április 22 – 2024. április 24. 8:00 – 11:30

pótbeíratkozás: 2024. május 09. 8 - 17óráig a Csicsergő Tagóvodában.

Az óvodaköteles az a gyermek, aki 2024. augusztus 31-ig betölti a 3. életévét. Azok a szülők, akiknek gyermeke a fenti időpont után (2024. december 31-ig) tölti be a 3. életévét, óvodai felvételi szándékukat jelezhetik az intézményben.

2024. szeptember 1-től az a gyermek, aki 3. életévét betöltötte 2024. 08.31-ig, napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. Az Oktatási Hivatal a szülő kérelmére a gyermek negyedik életévének betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól abban az esetben, ha azt a szülő tárgyév április 15. napjáig kérelmezi.
Az a szülő, aki 3. életévet betöltött gyermekét nem íratja be az óvodába és a felmentés iránti kérelmét nem nyújtja be határidőig, az szabálysértést követ el és a szabálysértésről, a szabálysértési eljárásról és szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 247. § a) pontja alapján és szabálysértési bírsággal sújtható.

A Kerepesi Napközi-otthonos Óvoda integráltan nevelő és német-magyar kétnyelvű nemzetiségi nevelést is folytató intézmény. Felvételi körzete: Kerepes város település.

Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, legkésőbb 2024. június 07-ig.
A döntéssel szemben fellebbezni a kézhezvételtől számított 15 napon belül az Oktatási Hivatalnál lehet.

A beiratkozáshoz be kell mutatni:

  • A gyermek születési anyakönyvi kivonatát
  • a gyermek személyigazolványát
  • szülő (gondviselő) személyigazolványát
  • bírósági határozatot a gyermekelhelyezésről elvált, gyermekét egyedül nevelő szülő esetében
  • RGYK kedvezményre jogosító határozatot (amennyiben rendelkeznek vele)
  • tartós beteg igazolást, amennyiben a gyermek tartós beteg
  • a szülő (gondviselő) és a gyermek lakóhelyét vagy tartózkodási helyét igazoló lakcímkártyáját.


Kelt.: Kerepes, 2024. 02. 29.


Tajti Krisztina
óvodavezető sk.