Üdvözöljük oldalunkon!

Óvodánk három tagintézményből áll, 15 csoportban 375 fő férőhellyel rendelkezünk.

Nevelési célunk a 3 - 6 - 7 éves gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlesztése és az iskolakészültség elősegítése.

Csicsergő Óvoda
Csicsergő Óvoda
Meseliget Óvoda
Meseliget Óvoda
Szivárvány Óvoda
Szivárvány Óvoda

Az életkori és egyéni sajátosságok, az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével fejlesztjük a gyermekek személyiségét. Ehhez elengedhetetlen a gyermekek érzelmi, testi nevelése mellett a szociális érzékenység fejlesztése.

A gyermekközpontú nevelés, a játék hangsúlyozottsága, a család és az óvoda kölcsönös őszinte együttműködése teszi lehetővé nevelési céljaink megvalósítását.

A családok szocio - kulturális hátterének és igényeinek ismerete alapján alakítottuk ki óvodánk sajátos arculatát.

Mindhárom tagóvodánk életének alakításában meghatározó szerepe van a hagyományőrzésnek. A mindennapok tevékenységeiben helyet kapnak azok a programok, amelyek a:

  • Város népszokásaihoz
  • Jeles napokhoz
  • Természethez
  • Természetes anyagokhoz kötődnek

Kiemelt feladatunknak választottuk továbbá a természethez, a környezethez való érzékenység, a nyitottság kialakítását, megalapozását. A mindennapi tevékenység és játék során az egészséges életmódot és a természetes anyagok használatát részesítjük előnyben. Személyi ellátottságunk 30 fő óvodapedagógus, ebből 1 fő függetlenített vezető. A pedagógiai munkát 15 fő dajka, 5 fő pedagógiai asszisztens, 4 fő konyhai dolgozó, 1 fő gazdasági ügyintéző és 1 fő karbantartó segíti.

Nevelőmunkánkat az iskolában megalakult Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai támogatják (logopédus, fejlesztőpedagógus, pszichológus).

Nevelőtestületünk csupa ügyes kezű, és jó hangú óvó nénikből áll, kiknek a kedves dadus nénik segítik munkájukat.

Nyitottak vagyunk az önképzésre, és fogékonyak az új dolgok iránt. Van közöttünk fejlesztőpedagógus, nyelv és beszédfejlesztő, korai fejlesztő, gyógypedagógiai asszisztens, népi játszóház vezető, néptánc-oktató, kézműves, úszóoktató, és hitoktató   pedagógus is. Mind a három intézményünkben biztosított az egészséges testmozgás. Jól felszerelt tornateremben mozoghatunk, játszhatunk. Tágas udvarainkon kitárulhat a világ a kisgyermekek számára. A mozgás egy speciális fajtáját is elsajátíthatjuk, ez pedig a néptánc. Mindezeken túl délutáni időszakban sok érdekes program között válogathatnak mind a gyermekek, mind pedig a szülők: zumba, ovi-rocky, kézműves szakkör, játékos német, játékos mozgásfejlesztés,...

Kirándulni sokat járunk közeli és távoli vidékekre, hogy még közelebbről megismerhessük a természetet.

Fontos számunkra, hogy a gyermekek érezzék, joguk van az egyszeri és megismételhetetlen élethez.

Szívesen várjuk az érdeklődő leendő óvodásainkat és kedves szüleiket a nap bármely órájában, hogy személyesen is bemutatkozhassunk.

Nevelőtestületünk nevében:

Tajti Krisztina
Óvodavezető